Sepet

  Meluşa Öykü Dergisi

  Meluşa Öykü Dergisi Sayı 2 Nisan Mayıs Haziran 2018

  Açıklama

  Editörden ...

  Merhaba,

  Her yaşamda yaşanmamış bir şeyler vardır, her sözcükte söylenmemiş bir şeyler olduğu gibi diyor Giorgio Agamben.

  Ya anılarımız, anılarımızı içinde saklayan fotoğraflar? Onlara bakanlar her detayı görebiliyor, aynı duyguyu hissedebiliyorlar mı? Agamben in cümlesini fotoğraf için benzer şekilde düşünebiliriz. Her karede gözümüzden kaçanlar ya da farkına varamadığımız ince detaylar gömülüdür.

  Objeyi algılayışımızda, onu şekillendirmemizde ve aktarımımızda, birbirimizden küçük nüans farklılarımız vardır. Çünkü yaratım, benzer şeylerin birleşmesinden değil farklılıkların birleşmesinden doğar. Yaşamı, farklı detayların tetiklediği gibi. ..

  Bakmak, görmek, hissetmek birleştiğinde ortaya çıkan farklı düşünceler aslında herkesin bakışının, görüşünün, sezgilerinin ne kadar kendine özel olduğunu imliyor. Algılayış, ya da hissedilen küçük farklı nüansları birleştirmek ve aktarım tarzı yaratıcı kurguyu şekillendirir. Her yazarın ne kadar biricik ve tek olduğuna Melüşa Ôykü de daha yakından tanık olacağız. Fotoğraf aynı ama her ya­zarın kalemini yöneten algılama farklı. İlk sayımızda yayımladığımız kapı fotoğrafı, gelecek sayılar için de yaratıcı öykülerin kapısını açtı. Hayat; renkleri, düşünceleri, özlemleri, hayalleri içine sığdıracak kadar geniştir. Sınırsız düşünebiliriz çünkü sınırsız hayal kurabilme özgürlüğümüz vardır.

  KURŞUN KALEM Edebiyat Dergisi facebook sayfamızda yayımladığımız fotoğraflara yazılan pek çok öykü iletildi e-postamıza. Seçilenleri bu sayımızda yayımlıyoruz, öyküler çoğalınca dergi sayfamızı da 12 den 16 ya çıkardık. Bu sayımızın fotoğrafları, Ergin Ahmet ve Sami Kondoz a ait.

  Üçüncü sayımız için seçtiğimiz fotoğrafları 1 Haziran 2018 den itibaren https:/ / www.facebook.com/ groups /kursunkalemdergisi/nde yayımlayacağız. Öykülerinizi merakla bekliyoruz.

  Mine Ömer

  Adet